Vi är GA Installation

Familjeföretaget GA Installation grundades 1999 och har idag 15 anställda. Affärsidén är att leverera kundanpassade och kostnadseffektiva IT-tjänster till både näringslivet och offentlig sektor med inriktning på nätverk, kommunikation och säkerhet.

Huvudkontoret är beläget i Vedum med filialer i Göteborg, Umeå och Helsingborg. Under de senaste fem åren har företaget haft en stark tillväxt och uppdragen utförs numera i hela Sverige. Utvecklingen har varit möjlig genom ett stort antal renommerade samarbetspartners. Tillsammans kan vi nu utmana och anta allt mer omfattande projekt.

Största delen av vår personal är certifierad inom fibersvetsning, kopparnät, heta arbeten, arbete på väg, liftutbildningar, Polisens SUA utbildning, arbete vid spår, Bas U/P. All personal har ID 06.

Verksamhet

Med gedigen erfarenhet och kompetens utför vi uppdrag inom följande områden

Fiber

Nätverk

Kopparnät

Brandväggar

Kommunikation med ljud & bild

Styr- och systemutveckling

Larminstallationer

Kameraövervakning

Säkerhetspassager